Geplaatst op

Veiligheidsvoorschriften!

Veiligheid

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de naleving van arbo?

Gezondheid en veiligheid horen gewoon bij goed werk. Maar wie is er eigenlijk aansprakelijk als de arbeidsveiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd?

De arbeidsveiligheid is in tal van verordeningen geregeld, bijvoorbeeld in de arbeidsverordening, in de bouwplaatsverordening en in de verordening gevaarlijke stoffen. De gemeenschappelijke rechtsgrondslag is de ArbSchG. De regelgeving is primair gericht op de werkgever – deze moet ervoor zorgen dat schade aan lijf en leden van zijn werknemers wordt voorkomen. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de uitvoering van arbeidsveiligheidsmaatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.

En de uitvoering?

Dat is de theorie. In de praktijk betekent dit dat de werkgever zijn werknemers adequaat en adequaat moet instrueren. En hij moet bij de les blijven: nieuwe technologie, nieuwe medewerkers, nieuwe taken – vereist instructie vooraf. Dit geldt natuurlijk ook voor uitzendkrachten. En, heel belangrijk, werkgevers kunnen niet instemmen met een vrijstelling van arbeidsveiligheid of een uitsluiting van hun aansprakelijkheid in geval van schade met hun werknemers.

Medewerkers zijn ook verantwoordelij

Maar wees voorzichtig als u achterover wilt leunen en ontspannen: werknemers hebben ook een verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid op het werk. Volgens de Arbowet moeten zij hun veiligheid en gezondheid op het werk waarborgen naar hun mogelijkheden en volgens de instructies van de werkgever. Dit betekent ook dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van mensen die worden beïnvloed door hun handelen (of nalaten) op het werk.

Toezicht op naleving

Overheidsinstanties moeten ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd. Hiertoe moet de werkgever toezichthouders en beroepsverenigingen toegang verlenen of informatie verstrekken. Bij bezoeken dient de ondernemingsraad te worden geraadpleegd.

Een voorbeeld

Een bedrijf zou een dak bouwen in Aalten, maar had niet genoeg personeel. Dus huurde ze twee uitzendkrachten in. Een van de twee viel meer dan vijf meter. Hij liep ernstige schedel- en wervelletsels op en is sindsdien verlamd. In afwijking van de duidelijke veiligheidsvoorschriften liet de opzichter de uitzendkracht onbeveiligd op het dak werken. Het resultaat: hij is aansprakelijk voor het ongeval. Als verantwoordelijke in de specifieke situatie was hij verplicht om geen werk op te dragen dat de gezondheid in gevaar zou kunnen brengen aan zijn ondergeschikte werknemers. Medeplichtigheid kon het slachtoffer niet worden verweten, aangezien hij slechts een bevel had opgevolgd van zijn leidinggevende die bevoegd was instructies te geven. Het schadebedrag van bijna € 1 miljoen is gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Niettemin blijft het lot van het slachtoffer zwaar en wordt het nooit meer beter.

Met dit in gedachten: Let op uw veiligheid op de werkplek! Een vca basis cursus doet al wonderen.