Inschrijven

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

Gegevens van de hond


Naam
Ras
Geslacht MannelijkVrouwelijk
Geboortedatum
Chipnr
Wij deelnemen aan: ABC
Dinsdag 19u00 - 20u00Dinsdag 20u00 - 21u00Zaterdag 10u00 - 11u00Zaterdag 11u00 - 12u00Zaterdag 12u00 - 13u00 (GG1 en GG2)
Bij inschrijving dient de cursist een kopie van het laatste inentingsbewijs mee te sturen
Risicoaansprakelijkheidverklaring
Ondergetekende verklaart dat hij/zij zich conformeert aan het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zijn/haar aansprakelijkheid in geval van door de cursist/begeleider of zijn/haar hond aan derden (hetzij rechts- of natuurlijke personen of dieren) toegebrachte schade.
Ondergetekende vrijwaart Hondenvereniging De Schie en haar Bestuur en medewerkers van enige aansprakelijkstelling voor door de cursist geleden materiƫle- of vermogensschade van onverschillig welke aard en omvang.
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord - dit is een verplicht veld om uw inschrijving te versturen!